Konstruktion/Arkitektur | BYGGERIET SKÅNE AB

BYGGERIET SKÅNE AB arbetar i nära samverkan med arkitekter i alla större projekt Det handlar då ofta om till- och ombyggnad. Våra kunder är vanligtvis villaägare, markägare  eller ägare av bostadsrätter. Att planera ett större arbete t ex en nybyggnation eller en mer omfattande renovering ställer stora krav.

Större projekt är komplexa och kunden behöver vanligtvis hjälp med att förstå och se helheten i projektet. Tillsammans med våra experter kan vi koordinera arbetet så att det sker så friktionsfritt som möjligt för dig som kund. BYGGERIET SKÅNE AB projekterar byggnader, anläggningar och ute-/innemiljöer – från idé till uppföljning. Till vår hjälp har vi flera projektörer/konstruktörer med miljö- och säkerhetstänkande.

Samarbetspartner:

BJERG ARKITEKTUR
VESTERBROGADE 124B
1620 KØBENHAVN V